Hệ thống nạp thẻ tự động
Viettel Vina Mobi chiết khấu 25%
Hỗ trợ rút tiền về atm 30s

Danh sách chức năng

Nạp tiền vào tài khoản
Rút tiền về ngân hàng
Mua tiền game
Chuyển tiền cho thành viên khác
Lịch sử nạp tiền
Lịch sử mua tiền game
Lịch sử rút tiền về ngân hàng
Lịch sử chuyển tiền
Facebook