Hiện tại chỉ mở viettel chiết khấu 30%
Rút tiền về ngân hàng trong 3s
Nạp tiền game Go-Bin-Zo x0.70

Danh sách chức năng

Nạp tiền vào tài khoản
Nạp tiền vào game
Rút tiền về ngân hàng
Mua thẻ điện thoại
Mua tiền game
Chuyển tiền cho thành viên khác
Lịch sử nạp tiền
Lịch sử nạp tiền vào game
Lịch sử mua tiền game
Lịch sử rút tiền về ngân hàng
Lịch sử chuyển tiền
Facebook